Vondsten in sloot langs fietspad bij Lutke Saaksum op 28 november 2015. Op onderstaande foto zijn de scherven afgebeeld die op 28 november 2015 werden aangetroffen in de sloot langs het nieuwe fietspad op Lutke Saaksum (het afgegraven gedeelte aan de westzijde) door Jaap Frankes en Ben Westerink. In de sloot langs de afgegraven wierde vonden we 40 scherven, waarvan 38 handgevormd en 2 “modern” van ne de middeleeuwen. Alleen de oude scherven zijn afgebeeld. Het betreft 9 randscherven en 29 wandscherven van waarschijnlijk allen kogelporen. 36 scherven waren gemagerd met granietgruis, een Tweetal (ouder) met schelpgruis. Aan de vorm van de randscherven en het type magering kan men de kogelporen dateren. Dez wijzen op een datering uit de 10e - 13e eeuw, met nadruk op de 12/13e eeuw. De randscherven zijn gerangschikt van jong (links) naar oud (rechts). Voorts werd opvallend veel botmateriaal (rund, schaap (?)) aangetroffen. Tevens talloze restanten van mosselschelpen (mosselen werden blijkbaar veel genuttigd op Lutke Saaksum). De vondst van zoveel scherven in de voet van de afgegraven wierde wijst erop dat - evenals in Baflo bij een opgraving is aangetoond - ook de wierde Lutke Saaksum fors werd uitgebreid in de 9e - 12e eeuw.
Scherven aangetroffen in de sloot langs het fietspad bij het afgegraven Lutke Saaksum
Lutke Saaksum
Stichting Historische Kring Baflo
Baflo Rasquert Den Andel Tinallinge Saaxumhuizen
de geschiedenis van:
ontwerp website                 BerD webhosting
Stichting Historische Kring Baflo
Vondsten in sloot langs fietspad bij Lutke Saaksum op 28 november 2015. Op onderstaande foto zijn de scherven afgebeeld die op 28 november 2015 werden aangetroffen in de sloot langs het nieuwe fietspad op Lutke Saaksum (het afgegraven gedeelte aan de westzijde) door Jaap Frankes en Ben Westerink. In de sloot langs de afgegraven wierde vonden we 40 scherven, waarvan 38 handgevormd en 2 “modern” van ne de middeleeuwen. Alleen de oude scherven zijn afgebeeld. Het betreft 9 randscherven en 29 wandscherven van waarschijnlijk allen kogelporen. 36 scherven waren gemagerd met granietgruis, een Tweetal (ouder) met schelpgruis. Aan de vorm van de randscherven en het type magering kan men de kogelporen dateren. Dez wijzen op een datering uit de 10e - 13e eeuw, met nadruk op de 12/13e eeuw. De randscherven zijn gerangschikt van jong (links) naar oud (rechts). Voorts werd opvallend veel botmateriaal (rund, schaap (?)) aangetroffen. Tevens talloze restanten van mosselschelpen (mosselen werden blijkbaar veel genuttigd op Lutke Saaksum). De vondst van zoveel scherven in de voet van de afgegraven wierde wijst erop dat - evenals in Baflo bij een opgraving is aangetoond - ook de wierde Lutke Saaksum fors werd uitgebreid in de 9e - 12e eeuw.
Scherven aangetroffen in de sloot langs het fietspad bij het afgegraven Lutke Saaksum
Lutke Saaksum