Stichting Historische Kring Baflo
Baflo Rasquert Den Andel Tinallinge Saaxumhuizen
de geschiedenis van:
ontwerp website                 BerD webhosting
Op donderdag 26 november 2015 heeft Ben Westerink uit Adorp een lezing gehouden over de ontstaansgeschiedenis van het landschap van Baflo. Het verhaal van dit landschap ligt deels verborgen in de kleibodem. Als we een blik op de bodemkaart werpen zien we een collage van bodemtypen: diverse typen zware kleien en zavelige gronden wisselen elkaar af. Maar ook veel dieper, in de zandbodem onder de klei, zit nog geschiedenis. Zo'n bodemkaart roept veel vragen op en er zijn meer gegevens nodig om het landschap te duiden. De digitale hoogtekaart, oude topografische kaarten en archeologische vondsten kunnen hierbij behulpzaam zijn. Spreker heeft een geslaagde poging gedaan om het landschap rondom de voormalige parochie Baflo - van de Steentijd tot de Volle Middeleeuwen - te reconstrueren. Ben Westerink is lid van de Erfgoedcommissie van de gemeente Winsum. Klik hier voor de inhoud van de lezing
Ben Westerink
aandachtige toehoorders
van lichte zavel tot zware klei
Stichting Historische Kring Baflo
Op donderdag 26 november 2015 heeft Ben Westerink uit Adorp een lezing gehouden over de ontstaansgeschiedenis van het landschap van Baflo. Het verhaal van dit landschap ligt deels verborgen in de kleibodem. Als we een blik op de bodemkaart werpen zien we een collage van bodemtypen: diverse typen zware kleien en zavelige gronden wisselen elkaar af. Maar ook veel dieper, in de zandbodem onder de klei, zit nog geschiedenis. Zo'n bodemkaart roept veel vragen op en er zijn meer gegevens nodig om het landschap te duiden. De digitale hoogtekaart, oude topografische kaarten en archeologische vondsten kunnen hierbij behulpzaam zijn. Spreker heeft een geslaagde poging gedaan om het landschap rondom de voormalige parochie Baflo - van de Steentijd tot de Volle Middeleeuwen - te reconstrueren. Ben Westerink is lid van de Erfgoedcommissie van de gemeente Winsum. Klik hier voor de inhoud van de lezing
Ben Westerink
aandachtige toehoorders