Ontwerp website:

De Historische Kring Baflo is actief op verschillende gebieden:

Donateursavonden

Twee maal per jaar wordt een donateursavond gehouden, waarbij sprekers worden

uitgenodigd. Donateurs hebben gratis toegang.

In 2017 zijn er twee donateursavonden gehouden. De eerste was op donderdag 23 maart. Historicus Redmer Alma uit Warffum hield een lezing houden over “Borgen en hun bewoners”. De tweede avond was op donderdag 16 november. De heer Joop Tilbusscher, politicoloog uit Feerwerd,  gaf een lezing over  “Arbeiderswoningen in Groninger dorpen van 1900 tot 1950”.

Voor een verslag van enkele avonden zie de pagina nieuws: 

Uitgave losbladig systeem

Het losbladig systeem omvat verhalen, foto’s en wetenswaardigheden over de geschiedenis van de dorpen Baflo, Den Andel, Rasquert, Tinallinge en Saaxumhuizen. Twee keer per jaar verschijnt een nieuwe uitgave. De kosten daarvan zijn € 5 per uitgave. Voor een aantal uitgaven zie de pagina collectie.

Overige

Verder werkt de Historische Kring Baflo samen met de scholen om de

geschiedenis van de voormalige gemeente Baflo niet verloren te laten gaan. 

Een voorbeeld is het project 'De Dubbele Foto' waarbij leerlingen met behulp

van oude foto's in de eigen omgeving op onderzoek gingen. De

dorpswandelingen met opdrachten kunnen aangevraagd worden bij de

Historische Kring.

Ook werkt de Historische Kring Baflo mee aan allerlei projecten op het gebied van kunst, ambachten en muziek, zoals de Open Monumentendag en middeleeuwse muziek rond de persoon Rudolph Agricola.
Stichting Historische Kring Baflo
Baflo Rasquert Den Andel Tinallinge Saaxumhuizen
de geschiedenis van:
Vergaderdata Bestuur 2018 Vergaderdata Bestuur 2018

De Historische Kring Baflo is actief op verschillende

gebieden:

Donateursavonden

Twee maal per jaar wordt een donateursavond

gehouden, waarbij sprekers worden uitgenodigd.

Donateurs hebben gratis toegang.

In 2017 zijn er twee donateursavonden gehouden. De eerste was op donderdag 23 maart. Historicus Redmer Alma uit Warffum hield een lezing houden over “Borgen en hun bewoners”. De tweede avond was op donderdag 16 november. De heer Joop Tilbusscher, politicoloog uit Feerwerd,  gaf een lezing over  “Arbeiderswoningen in Groninger dorpen van 1900 tot 1950”.

Voor een verslag van enkele avonden zie de pagina

nieuws: 

Uitgave losbladig systeem

Het losbladig systeem omvat verhalen, foto’s en wetenswaardigheden over de geschiedenis van de dorpen Baflo, Den Andel, Rasquert, Tinallinge en Saaxumhuizen. Twee keer per jaar verschijnt een nieuwe uitgave. De kosten daarvan zijn € 5 per uitgave. Voor een aantal uitgaven zie de pagina collectie.

Overige

Verder werkt de Historische Kring Baflo samen met

de scholen om de geschiedenis van de voormalige

gemeente Baflo niet verloren te laten gaan.  Een

voorbeeld is het project 'De Dubbele Foto' waarbij

leerlingen met behulp van oude foto's in de eigen

omgeving op onderzoek gingen. De

dorpswandelingen met opdrachten kunnen

aangevraagd worden bij de Historische Kring.

Ook werkt de Historische Kring Baflo mee aan allerlei projecten op het gebied van kunst, ambachten en muziek, zoals de Open Monumentendag en middeleeuwse muziek rond de persoon Rudolph Agricola.
Vergaderdata Bestuur 2018 Vergaderdata Bestuur 2018
Stichting Historische Kring Baflo