bekende Bavvelders
Stichting Historische Kring Baflo
Baflo Rasquert Den Andel Tinallinge Saaxumhuizen
de geschiedenis van:
meer geschiedenis meer geschiedenis ontwerp website                 BerD webhosting
Barteld van Olst maaide veel tuintjes met de zeis waarbij de pijp altijd aanwezig was.
Barteld van Olst
Klompenmaker Derk Meijer en echtgenote woonden aan de 'Achteromweg', tegenwoordig de Gebroeders Gootjesstraat. Hun zoon, Hilbrand Meijer, was timmerman in Baflo.
Derk Meijer en echtgenote
Ties was in de jaren 1960 de PERS in Baflo. Hij woonde met zijn zuster Marie aan de Achterom weg (nu gebr. Gootjesstr.in Baflo.) Hij verkocht geboortekaartjes, rouwkaarten, psalmboeken en bijbels. Voor drukwerk en advertenties voor de Noorder Nieuwsbode kon je ook bij Ties terecht. Hij was ‘agent’ voor drukkerij MEKEL in Winsum en hij reisde vaak tussen beide dorpen heen en weer. Ties vertelde over een van zijn ritten: “Ik kwam op de fiets van Winsum en plotseling kwam een vliegmesien laag naar beneden. De vlieger deed het raam open en vroeg....Welk land is dit – ik schreeuwde terug HOLLAND –NEDERLAND ........ en doar vloog hai weer vot”, aldus Ties.
Ties Nauta
Jan de Witt was turfschipper en brandstoffenhandelaar. Hij was klein van postuur, maar een “kiepig” mannetje. Hij ging altijd op tijd naar de dokter en was de man in de wachtkamer. Ondanks dat hij 80 jaar oud was ging hij nog gerust op z’n hoofd op de tafel staan.
Jan de Witt
Rudolf Agricola of Roelof Huisman (1444 Baflo-1485 Heidelberg) was een van de belangrijkste vroeg-humanistische geleerden van de Lage Landen. Hij was lid van de 'Aduarder kring' van humanistische geleerden die samenkwamen in het klooster van Aduard. Hij bestudeerde en vertaalde oud Griekse werken in het Latijn wat een bijzonderheid voor zijn tijd was.Tijdens zijn leven reisde hij veel en zo kwam hij in contact met andere humanisten als Wessel Gansfoort en Erasmus.
Rudolf Agricola
Gezina van der Molen
Gezina van der Molen (Baflo, 20 januari 1892 - Aerdenhout, 9 oktober 1978) was een Nederlandse rechtsgeleerde en Nederlandse verzetsstrijder tijdens de Tweede Wereldoorlog. Haar jeugd bracht ze tot haar elfde jaar door in Baflo, waar haar vader onderwijzer was.
Bram Branbergen
Bram Branbergen was huisschilder in Baflo.
Een andere broer was eigenaar van in Groningen in de Ebbingestraat.
Een broer van Brambergen was eigenaar van koekjesfabriek Bruintje Beer in Musselkanaal
B. de Reus, caféhouder “Het Wapen van Hunsingo”
B. de Reus was caféhouder te Baflo
Alexander Numan De eerste hoogleraar in de diergeneeskunde was een Groninger. De uit Baflo afkomstige Alexander Numan had geneeskunde gestudeerd, maar was ook zeer geïnteresseerd in landbouw en veeteelt. Hij schreef onder ander het veelvuldig herdrukte ‘Handboek der Genees- en Verloskunde van het Vee’.
Marten Douwes Teenstra
Martens Douwes Teenstra was boer en schrijver. Hij was degene die in de Noordpolder in 1820 boerderij Arion bouwde. Daar is in 1858 een nieuw voorhuis voor gebouwd.
Anje Sluurman, diacones Geboren te Tinallinge 30-06-1906, Gruysweg 1. Overleden te Emmen 16-11-1992. Ze is opgeleid in het Diaconessenhuis te Groningen. Later 30 jaar diacones in Emmen, Scheperziekenhuis.
Leo van Spengler, voluit: Willem Leonard van Spengler, geboren 4 april 1913, overleden op 15 januari 1995. Hij was de zoon van burgemeester van Spengler. In Baflo was hij vooral bekend als Jonkheer Van Spengler. HKB heeft deze foto samen met andere oude foto’s ontvangen van Hotze Huizinga en Aljo Teeninga.
Stichting Historische Kring Baflo
Barteld van Olst maaide veel tuintjes met de zeis waarbij de pijp altijd aanwezig was.
Barteld van Olst
Klompenmaker Derk Meijer en echtgenote woonden aan de 'Achteromweg', tegenwoordig de Gebroeders Gootjesstraat. Hun zoon, Hilbrand Meijer, was timmerman in Baflo.
Derk Meijer en echtgenote
Ties was in de jaren 1960 de PERS in Baflo. Hij woonde met zijn zuster Marie aan de Achterom weg (nu gebr. Gootjesstr.in Baflo.) Hij verkocht geboortekaartjes, rouwkaarten, psalmboeken en bijbels. Voor drukwerk en advertenties voor de Noorder Nieuwsbode kon je ook bij Ties terecht. Hij was ‘agent’ voor drukkerij MEKEL in Winsum en hij reisde vaak tussen beide dorpen heen en weer. Ties vertelde over een van zijn ritten: “Ik kwam op de fiets van Winsum en plotseling kwam een vliegmesien laag naar beneden. De vlieger deed het raam open en vroeg....Welk land is dit – ik schreeuwde terug HOLLAND –NEDERLAND ........ en doar vloog hai weer vot”, aldus Ties.
Ties Nauta
Jan de Witt was turfschipper en brandstoffenhandelaar. Hij was klein van postuur, maar een “kiepig” mannetje. Hij ging altijd op tijd naar de dokter en was de man in de wachtkamer. Ondanks dat hij 80 jaar oud was ging hij nog gerust op z’n hoofd op de tafel staan.
Jan de Witt
Rudolf Agricola of Roelof Huisman (1444 Baflo-1485 Heidelberg) was een van de belangrijkste vroeg- humanistische geleerden van de Lage Landen. Hij was lid van de 'Aduarder kring' van humanistische geleerden die samenkwamen in het klooster van Aduard. Hij bestudeerde en vertaalde oud Griekse werken in het Latijn wat een bijzonderheid voor zijn tijd was.Tijdens zijn leven reisde hij veel en zo kwam hij in contact met andere humanisten als Wessel Gansfoort en Erasmus.
Rudolf Agricola
Gezina van der Molen
Gezina van der Molen (Baflo, 20 januari 1892 - Aerdenhout, 9 oktober 1978) was een Nederlandse rechtsgeleerde en Nederlandse verzetsstrijder tijdens de Tweede Wereldoorlog. Haar jeugd bracht ze tot haar elfde jaar door in Baflo, waar haar vader onderwijzer was.
Bram Branbergen
Bram Branbergen was huisschilder in Baflo.
B. de Reus, caféhouder “Het Wapen van Hunsingo”
Marten Douwes Teenstra
Martens Douwes Teenstra was boer en schrijver. Hij was degene die in de Noordpolder in 1820 boerderij Arion bouwde. Daar is in 1858 een nieuw voorhuis voor gebouwd.
Alexander Numan De eerste hoogleraar in de diergeneeskunde was een Groninger. De uit Baflo afkomstige Alexander Numan had geneeskunde gestudeerd, maar was ook zeer geïnteresseerd in landbouw en veeteelt. Hij schreef onder ander het veelvuldig herdrukte ‘Handboek der Genees- en Verloskunde van het Vee’.
Anje Sluurman, diacones Geboren te Tinallinge 30-06- 1906, Gruysweg 1. Overleden te Emmen 16-11- 1992. Ze is opgeleid in het Diaconessenhuis te Groningen. Later 30 jaar diacones in Emmen, Scheperziekenhuis.
Leo van Spengler, voluit: Willem Leonard van Spengler, geboren 4 april 1913, overleden op 15 januari 1995. Hij was de zoon van burgemeester van Spengler. In Baflo was hij vooral bekend als Jonkheer Van Spengler. HKB heeft deze foto samen met andere oude foto’s ontvangen van Hotze Huizinga en Aljo Teeninga.
* bavvelders *