De Historische Kring Baflo is actief op verschillende gebieden: Donateursavonden Twee maal per jaar wordt een donateursavond gehouden, waarbij sprekers worden uitgenodigd. Allerlei interessante onderwerpen passeren de revue. Dorpswandelingen De commissie Toren Baflo organiseert dorpswandelingen door historisch Baflo. Onder verhalende begeleiding van Kees Danhof, lid van Stichting Historische Kring Baflo, maakt u kennis met de historie van Baflo. Tijdens een verrassende wandeling gaat u van de toren door het dorp op zoek naar de voetsporen van Rudolf Agricola, de vele cafés, langs het station, het mooi gerestaureerde Stol-Vennema huis en meer. Er is een pauze gedurende de wandeling. Na vele verhalen eindigt de tocht bij de Laurentiuskerk. Bezichtiging toren en Laurentiuskerk. Start is bij de toren aan de Kostersgang 3 te Baflo. De kosten zijn slechts € 2,00 p.p. De eerstvolgende wandeling is op zaterdag 15 juni 2024, aanvang 13.30. Opgave vóóraf bij Kees Danhof via de mail:krdanhof@ziggo.nl. Aantal deelnemers per wandeltocht: 15 Rondwandeling op verzoek Naast deze reguliere wandelingen kunt u altijd een wandeling met gids maken bijvoorbeeld vanwege een bruiloft, jubileum, verjaardag of zo maar omdat u het leuk vindt in Baflo te wonen en er meer van wilt weten. Hiervoor kunt u een afspraak maken met Kees Danhof van de Historische Kring Baflo via de mail krdanhof@ziggo.nl. Uitgave losbladig systeem Het losbladig systeem omvat verhalen, foto’s en wetenswaardigheden over de geschiedenis van de dorpen Baflo, Den Andel, Rasquert, Tinallinge en Saaxumhuizen. Twee keer per jaar verschijnt een nieuwe uitgave. De kosten daarvan zijn € 5 per uitgave. Voor een aantal uitgaven zie de pagina collectie. Samenwerking Verder werkt de Historische Kring Baflo samen met de scholen om de geschiedenis van de voormalige gemeente Baflo niet verloren te laten gaan. Een voorbeeld is het project 'De Dubbele Foto' waarbij leerlingen met behulp van oude foto's in de eigen omgeving op onderzoek gingen. De dorpswandelingen met opdrachten kunnen aangevraagd worden bij de Historische Kring. Projecten Ook werkt de Historische Kring Baflo mee aan allerlei projecten op het gebied van kunst, ambachten en muziek, zoals de Open Monumentendag en middeleeuwse muziek rond de persoon Rudolph Agricola.
Stichting Historische Kring Baflo
Baflo Rasquert Den Andel Tinallinge Saaxumhuizen
de geschiedenis van:
ontwerp website                 BerD webhosting De Historische Kring Baflo heeft een boekje uitgegeven met uitspraken van vroeger: Zai hemmen t zegt….
Foto Bert Oudman
Rudolf Agricola Stol-Vennemahuis
Stichting Historische Kring Baflo
De Historische Kring Baflo is actief op verschillende gebieden: Donateursavonden Twee maal per jaar wordt een donateursavond gehouden, waarbij sprekers worden uitgenodigd. Allerlei interessante onderwerpen passeren de revue. Dorpswandelingen De commissie Toren Baflo organiseert dorpswandelingen door historisch Baflo. Onder verhalende begeleiding van Kees Danhof, lid van Stichting Historische Kring Baflo, maakt u kennis met de historie van Baflo. Tijdens een verrassende wandeling gaat u van de toren door het dorp op zoek naar de voetsporen van Rudolf Agricola, de vele cafés, langs het station, het mooi gerestaureerde Stol- Vennema huis en meer. Er is een pauze gedurende de wandeling. Na vele verhalen eindigt de tocht bij de Laurentiuskerk. Bezichtiging toren en Laurentiuskerk. Start is bij de toren aan de Kostersgang 3 te Baflo. De kosten zijn slechts € 2,00 p.p. De eerstvolgende wandeling is op zaterdag 15 juni 2024, aanvang 13.30. Opgave vóóraf bij Kees Danhof via de mail:krdanhof@ziggo.nl. Aantal deelnemers per wandeltocht: 15 Rondwandeling op verzoek Naast deze reguliere wandelingen kunt u altijd een wandeling met gids maken bijvoorbeeld vanwege een bruiloft, jubileum, verjaardag of zo maar omdat u het leuk vindt in Baflo te wonen en er meer van wilt weten. Hiervoor kunt u een afspraak maken met Kees Danhof van de Historische Kring Baflo via de mail krdanhof@ziggo.nl. Uitgave losbladig systeem Het losbladig systeem omvat verhalen, foto’s en wetenswaardigheden over de geschiedenis van de dorpen Baflo, Den Andel, Rasquert, Tinallinge en Saaxumhuizen. Twee keer per jaar verschijnt een nieuwe uitgave. De kosten daarvan zijn € 5 per uitgave. Voor een aantal uitgaven zie de pagina collectie. Samenwerking Verder werkt de Historische Kring Baflo samen met de scholen om de geschiedenis van de voormalige gemeente Baflo niet verloren te laten gaan. Een voorbeeld is het project 'De Dubbele Foto' waarbij leerlingen met behulp van oude foto's in de eigen omgeving op onderzoek gingen. De dorpswandelingen met opdrachten kunnen aangevraagd worden bij de Historische Kring. Projecten Ook werkt de Historische Kring Baflo mee aan allerlei projecten op het gebied van kunst, ambachten en muziek, zoals de Open Monumentendag en middeleeuwse muziek rond de persoon Rudolph Agricola.
Foto Bert Oudman
Rudolf Agricola
* activiteiten *
Stol-Vennemahuis