Op de donateursavond van 23 maart 2017 heeft Redmer Alma een lezing gehouden over borgen en steenhuizen en hun bewoners in en rond Baflo. Er is een hele zoektocht nodig om er achter te komen waar borgen en steenhuizen hebben gestaan en wie er gewoond hebben. Veelal waren de clauwlijsten daarbij het vertrekpunt. Vele borgen en steenhuizen zijn in de loop van de tijd verdwenen. In en rond Baflo zijn geen borgen meer aanwezig. Enkele namen uit het verleden: Meiema, Brandenburg, Saaxumburg, Starckenborg……
(Tekening Coenders) Clauwlijst Saaxumburg Lutke Saaksum Starckenborg Tinallinge Hoogten en Leegten Dingen
In samenwerking met dr. B. Nijboer , universitair docent aan de Rijksuniversiteit Groningen en tevens dorpsgenoot (te Rasquert), is onderzoek gedaan naar de borgen en steenhuis in de omgeving van de voormalige gemeente Baflo. Tijdens de voorjaars-donateursavond van HKB, op 30 maart 2023, zal een uitgebreide toelichting worden gegeven bij de uitkomsten van dit onderzoek.
Stichting Historische Kring Baflo
Baflo Rasquert Den Andel Tinallinge Saaxumhuizen
de geschiedenis van:
ontwerp website                 BerD webhosting
Stichting Historische Kring Baflo
Op de donateursavond van 23 maart 2017 heeft Redmer Alma een lezing gehouden over borgen en steenhuizen en hun bewoners in en rond Baflo. Er is een hele zoektocht nodig om er achter te komen waar borgen en steenhuizen hebben gestaan en wie er gewoond hebben. Veelal waren de clauwlijsten daarbij het vertrekpunt. Vele borgen en steenhuizen zijn in de loop van de tijd verdwenen. In en rond Baflo zijn geen borgen meer aanwezig. Enkele namen uit het verleden: Meiema, Brandenburg, Saaxumburg, Starckenborg……
(Tekening Coenders) Saaxumburg Lutke Saaksum Starckenborg Tinallinge Hoogten en Leegten Dingen