Twee keer per jaar verschijnt voor de leden van de Historische Kring een aflevering van 'Het losbladig systeem'.

Hierin staan foto's, verhalen en wetenswaardigheden over de geschiedenis van Baflo, Tinallinge, Saaxumhuizen,

Rasquert en Den Andel.

Hieronder staat een aantal onderwerpen met een korte omschrijving.

Voor het volledige artikel klikt u dan op het item en dan opent zich het eigenlijke document.

OVERIGE VERHALEN en INFORMATIE
Stichting Historische Kring Baflo
Baflo Rasquert Den Andel Tinallinge Saaxumhuizen
de geschiedenis van:
Foto met namen Burgerwacht / Vrijwillige Landstorm 1920 Foto met namen Burgerwacht / Vrijwillige Landstorm 1920 ontwerp website         BerD webhosting Frouke Groenewold, een Tinallingse schipper (uit de serie leven-wonen-werken) Dit verhaal geeft een boeiend beeld van een familie in de binnenscheepvaart in de tweede helft van de 19e eeuw. Zwaar werk onder gevaarlijke omstandigheden. Uit de geschiedenis van boerderij ‘t Olhof te Rasquert (uit de serie leven-wonen-werken) Een beschrijving van de ontwikkelingen rond dit oude boerderijtje op een overgebleven deel van de wierde van Rasquert, midden in de huidige ijsbaan. Marten Douwes Teenstra, boer en schrijver (uit de serie leven-wonen-werken) Martens Douwes Teenstra was degene die in de Noordpolder in 1820 boerderij Arion bouwde. Daar is in 1858 een nieuw voorhuis voor gebouwd. Gezonken schip Tinallinge in 1819 (uit de serie leven-wonen-werken) In december 1819 is nabij Tinallinge een schip gezonken, zeer waarschijnlijk bij "de Opslag" van Tinallinge. Man, vrouw en vier kinderen, midden in de winter ( december ), in de kou zonder schip. Hoe is het met hen gegaan? Burgerwacht en Bijzondere Vrijwillige Landstorm (uit de serie Rampen en Oorlogen) Begin 20e eeuw is de overheid bevreesd voor een revolutie. Om die het hoofd te kunnen bieden is steun nodig van de bevolking via reservisten en vrijwilligers. Ook Baflo kende toen een Burgerwacht en Bijzondere Vrijwillige Landstorm. Pieter Hartzema, een vliegramp in Borne (uit de serie Rampen en Oorlogen) Pieter Hartzema werd in 1930 in Baflo geboren. Een deel van zijn vliegopleiding kreeg hij in 1951 in Engeland. Dit document geeft een beschrijving van zijn leven en van het noodlottige ongeval, dat daaraan een abrupt einde maakte. Begrafenis Franse Zeeman in 1940 (uit de serie Rampen en Oorlogen) Op 2 augustus 1940 werd op het wad ten noorden van Den Andel een lijk gevonden Het bleek van een matroos van de Franse Marine te zijn. Vele bewoners maar ook de Duitse bezetter woonden de begrafenis bij. Crash Amerikaans bommenwerper B-17F (uit de serie Rampen en Oorlogen) Op 3 maart stortte er bij Baflo een Amerikaanse bommenwerper van het type B17F neer, die boven Borkum was aangeschoten. In 2007 werden er bij Lutke Saaksum resten van het vliegtuig gevonden. Sirp Elema (uit de serie geestelijk leven en kerken) In de toren van de Laurentiuskerk bevindt zich een gedenkbalk, waar onder meer op staat dat Sirp Elema in 1595 kerkvoogd was. “Tijd” (uit de serie het veranderende beeld van onze dorpen) Vroeger golden vaak per plaats verschillende tijden, de gemeente bepaalde dat zelf. In 1909 kwam daar een einde aan. Overzicht vaste goederen in Saaxumhuizen 1806 (uit de serie leven-wonen-werken) Een overzicht van eigenaars en beklemde meiers van huizen en boerderijen in Saaxumhuize rond 1806. Overzicht vaste goederen in Tinallinge 1832 (uit de serie leven-wonen-werken) Een overzicht van eigenaars en beklemde meiers van huizen en boerderijen in Tinallinge rond 1832. Overzicht vaste goederen in Baflo 1800 (uit de serie leven-wonen-werken) Een overzicht van eigenaars en beklemde meiers van huizen en boerderijen in Baflo rond 1800.. Het leven en lijden van Pieter Hendrik Meekhoff Doornbosch (1870-1931) Pieter Hendrik Meekhoff Doornbosch is beter bekend onder zijn bijnaam “Pietmeneer”. Hij was een markante verschijning in die periode en er doen vele bijzondere verhalen over hem de ronde. In dit document gaat auteur Jelle Hagen in op zijn leven. Het Meijer orgel in de Laurentiuskerk in Baflo (uit de serie leven-wonen-werken) Achtergrondinformatie over de familie Meijer en de kenmerken en de bouw van het orgel. Herdenking 4 mei (uit de serie rampen en oorlogen) Een document rond de herdenking op 4 mei en de viering van de bevrijding op 5 mei. Het verzetsmonument te Baflo (uit de serie rampen en oorlogen) De namen op het verzetsmonument bij de Laurentiuskerk te Baflo. Schilder Hendrik Faber uit Baflo (uit de serie bekende personen en families) De kunstenaar Hendik Faber schilderde onder meer “De Harmonicaspeler”. Ds Alexander Numan uit Baflo (uit de serie bekende personen en families) Alexander Numan uit Baflo was de eerste hoogleraar in de diergeneeskunde. De grafstenen in Tinallinge (uit de serie geestelijk leven en kerken) Gedurende 6 eeuwen hebben de inwoners van Tinallinge hun doden begraven rond de 13e-eeuwse kerk. In 1873 vond de laatste begrafenis plaats. Doopsgezinde gemeente te Rasquert (uit de serie geestelijk leven en kerken) De ontwikkelingen van de doopsgezinde gemeente te Rasquert vanaf de 16e eeuw. Molens, sarrieshutten en belasting op het gemaal (uit de serie leven-wonen-werken) Een lezing van Bob Poppen met aanvullende informatie. Herestraat 12 (uit de serie het veranderende beeld van onze dorpen) Hidde Venhuizen, commissionair, landbouwer en imker Sijtsma (uit de serie bekende personen en families) De familie Sijtsma. Op de plaats van het “Sijtsmahuis”staat nu dorpshuis Agricola. De naam leeft nog voort in oa “het Sijtsmafonds” Afgraving wierde Rasquert (uit de serie leven-wonen-werken) De wiergraverij “De Boterbloem” met Jimke Bijlstra als een van de wierbazen. De stempelhengst Gambo (uit de serie leven-wonen-werken) Gambo was voor Groninger begrippen zo’n royaal bespierde, gedegen hengst, wiens nakomelingen als het ware gemaakt leken voor het zware werk op de akkers. Een volgens deskundigen invloedrijk fokdier: een stempelhengst. Gambo was de belangrijkste Groninger hengst uit de dertiger jaren van de vorige eeuw, een Oldenburger die geboren was in 1927. De Kerstvloed van 1717 (uit de serie uit de serie Rampen en Oorlogen). De Kerstvloed was het gevolg van een zware noordwesterstorm, die in de Kerstnacht het kustgebied van Nederland, Duitsland en Denemarken trof. ‘t Vrijersloandje, ook wel Sikkensloandje genoemd. (Uit de serie leven-wonen-werken) De naam laat niets te raden over. Dit is/was het laantje rondom Saaxumborg waar vaak werd gewandeld. Naar keuze was de wandeling te beginnen op de Eenrumerweg of op de Maarhuizerweg. Maar wie woonden er op de Saaxumborg? Volgens een oud Bafloër leek het soms wel een duiventil.
Stichting Historische Kring Baflo

Twee keer per jaar verschijnt voor de leden van de

Historische Kring een aflevering van 'Het losbladig systeem'.

Hierin staan foto's, verhalen en wetenswaardigheden over

de geschiedenis van Baflo, Tinallinge, Saaxumhuizen,

Rasquert en Den Andel.

Hieronder staat een aantal onderwerpen met een korte

omschrijving.

Voor het volledige artikel klikt u dan op het item en dan

opent zich het eigenlijke document.

Deze documenten zijn moeilijk te lezen op een smartphone. Neem liever een pc, laptop of tablet!
OVERIGE VERHALEN en INFORMATIE
* collectie *
Foto met namen Burgerwacht / Vrijwillige Landstorm 1920 Foto met namen Burgerwacht / Vrijwillige Landstorm 1920 naar boven naar boven
Burgerwacht en Bijzondere Vrijwillige Landstorm (uit de serie Rampen en Oorlogen) Begin 20e eeuw is de overheid bevreesd voor een revolutie. Om die het hoofd te kunnen bieden is steun nodig van de bevolking via reservisten en vrijwilligers. Ook Baflo kende toen een Burgerwacht en Bijzondere Vrijwillige Landstorm. Schilder Hendrik Faber uit Baflo (uit de serie bekende personen en families) De kunstenaar Hendik Faber schilderde onder meer “De Harmonicaspeler”. Ds Alexander Numan uit Baflo (uit de serie bekende personen en families) Alexander Numan uit Baflo was de eerste hoogleraar in de diergeneeskunde. De grafstenen in Tinallinge (uit de serie geestelijk leven en kerken) Gedurende 6 eeuwen hebben de inwoners van Tinallinge hun doden begraven rond de 13e-eeuwse kerk. In 1873 vond de laatste begrafenis plaats. Doopsgezinde gemeente te Rasquert (uit de serie geestelijk leven en kerken) De ontwikkelingen van de doopsgezinde gemeente te Rasquert vanaf de 16e eeuw. Molens, sarrieshutten en belasting op het gemaal (uit de serie leven-wonen-werken) Een lezing van Bob Poppen met aanvullende informatie. Herestraat 12 (uit de serie het veranderende beeld van onze dorpen) Hidde Venhuizen, commissionair, landbouwer en imker Sijtsma (uit de serie bekende personen en families) De familie Sijtsma. Op de plaats van het “Sijtsmahuis”staat nu dorpshuis Agricola. De naam leeft nog voort in oa “het Sijtsmafonds” Afgraving wierde Rasquert (uit de serie leven-wonen-werken) De wiergraverij “De Boterbloem” met Jimke Bijlstra als een van de wierbazen. De stempelhengst Gambo (uit de serie leven-wonen-werken) Gambo was voor Groninger begrippen zo’n royaal bespierde, gedegen hengst, wiens nakomelingen als het ware gemaakt leken voor het zware werk op de akkers. Een volgens deskundigen invloedrijk fokdier: een stempelhengst. Gambo was de belangrijkste Groninger hengst uit de dertiger jaren van de vorige eeuw, een Oldenburger die geboren was in 1927. De Kerstvloed van 1717 (uit de serie uit de serie Rampen en Oorlogen). De Kerstvloed was het gevolg van een zware noordwesterstorm, die in de Kerstnacht het kustgebied van Nederland, Duitsland en Denemarken trof.