Stichting Historische Kring Baflo
De Stichting Historische Kring Baflo is opgericht in 1990. Zij behartigt vele aspecten van de geschiedenis van de dorpen in de voormalige gemeente Baflo, te weten Baflo, Den Andel, Rasquert, Saaxumhuizen en Tinallinge. Zij voert als embleem het wapen van die gemeente. De activiteiten worden mogelijk gemaakt door de financiële steun van donateurs. Wilt ook u het werk van de Historische Kring Baflo steunen? Word dan donateur! Dat kan voor € 10,00 per jaar. Twee keer per jaar verschijnt er een nieuw item van het losbladige systeem met verhalen, foto’s en wetenswaardigheden uit de geschiedenis van de genoemde dorpen. Deze kosten € 5,00 per stuk. Zie ook de pagina ACTIVITEITEN voor o.a. wandelingen door Baflo en Rasquert de uitgave van een losbladig systeem en donateursavonden. De eerstvolgende wandeltocht is op zaterdag 15 juni a.s.om 13.30 u. Twee keer per jaar is er een donateursavond met allerlei interessante onderwerpen.
Baflo Rasquert Den Andel Tinallinge Saaxumhuizen
de geschiedenis van:
Hier ziet u een aantal foto’s uit de oude gemeente Baflo
ontwerp website                 BerD webhosting
· HKB beschikt over een eigen archief met artikelen, foto’s en boekwerken van de voormalige gemeente Baflo. Dit archief wordt nog steeds, onder andere uit nalatenschappen en door eigen speurwerk, verder aangevuld.
De Historische Kring Baflo doet veel (on-)zichtbaar werk en is betrokken bij meerdere projecten/werkzaamheden:
Filmdocumentaire “Dat vergeet je nooit” Klik voor meer informatie Herstel graven Laurentiuskerk. De Stichting Oude Groninger Kerken is bezig met een inventarisatieproject van alle grafstenen op de kerkhoven die zij in bezit heeft. Door bestuursleden van HKB is meegeholpen oude graven rondom de Laurentiuskerk op te zoeken en het opschrift te ontcijferen (door erosie een lastige klus). Enkele graven zijn hierdoor weer in het zicht gebracht. Bodem- en terreinonderzoek  borgen en steenhuizen Klik voor meer informatie De Historische Kring Baflo houdt u ook via De Schakel periodiek op de hoogte van een bijzonder, belangrijk of gewoon een leuk onderwerp. Het doel hiervan is enerzijds (nieuwe) inwoners kennis te laten maken met onze stichting en anderzijds de verschillende aspecten van de geschiedenis van de voormalige gemeente Baflo te tonen. ACTIVITEITEN De filmdocumentaire ‘Dat vergeet je nooit!” is op zaterdag 26 september 2020 in première gegaan. De documentaire is voor € 12,50 op USB-stick verkrijgbaar bij Jaap Frankes, secretaris van de Historische Kring Baflo. Klik voor meer informatie.
HKB
* welkom *
Stichting Historische Kring Baflo
De Historische Kring Baflo heeft een boekje uitgegeven met uitspraken van vroeger: Zai hemmen t zegt…. ACTIVITEITEN
De Stichting Historische Kring Baflo is opgericht in 1990. Zij behartigt vele aspecten van de geschiedenis van de dorpen in de voormalige gemeente Baflo, te weten Baflo, Den Andel, Rasquert, Saaxumhuizen en Tinallinge. Zij voert als embleem het wapen van die gemeente. De activiteiten worden mogelijk gemaakt door de financiële steun van donateurs. Wilt u donateur worden dan kan dit voor € 10,00 per jaar. Twee keer per jaar verschijnt er een nieuw item van het losbladige systeem met verhalen, foto’s en wetenswaardigheden uit de geschiedenis van de genoemde dorpen. Die kosten € 5,00 per stuk. Zie ook de pagina ACTIVITEITEN voor o.a. wandelingen door Baflo en Rasquert en donateursavonden. De eerstvolgende wandeltocht is op zaterdag 15 juni a.s.om 13.30 u. Twee keer per jaar is er een donateursavond met allerlei interessante onderwerpen.
De filmdocumentaire ‘Dat vergeet je nooit!” is op zaterdag 26 september 2020 in première gegaan. De documentaire is voor € 12,50 op USB-stick verkrijgbaar bij Jaap Frankes, secretaris van de Historische Kring Baflo. Klik voor meer informatie. Herstel graven Laurentiuskerk. De Stichting Oude Groninger Kerken is bezig met een inventarisatieproject van alle grafstenen op de kerkhoven die zij in bezit heeft. Door bestuursleden van HKB is meegeholpen oude graven rondom de Laurentiuskerk op te zoeken en het opschrift te ontcijferen (door erosie een lastige klus). Enkele graven zijn hierdoor weer in het zicht gebracht. Bodem- en terreinonderzoek  borgen en steenhuizen Klik voor meer informatie Filmdocumentaire “Dat vergeet je nooit” Klik voor meer informatie
De Historische Kring Baflo doet veel (on-)zichtbaar werk en is betrokken bij meerdere projecten/werkzaamheden:
· HKB beschikt over een eigen archief met artikelen, foto’s en boekwerken van de voormalige gemeente Baflo. Dit archief wordt nog steeds, onder andere uit nalatenschappen en door eigen speurwerk, verder aangevuld.